Truyện  Xích Long Thiên Tôn – audio Truyện

Truyện Xích Long Thiên Tôn – audio Truyện

Truyện Xích Long Thiên Tôn – audio Truyện Review Rating: 9.59 out of 10 based on reviews. 0
  • Tác giả:
  • Nguồn:Sưu tầm
  • Lượt đọc:1,202,701

Truyện Audio Xích Long Thiên Tôn Full. Hư Thiên đệ nhất quỷ tài, tại luyện chế ra Xã Tắc Thần Khí về sau, bị tình cảm chân thành ‘Yến Khuynh Thành’ phản bội, một kiếm đứt cổ, vẫn lạc Đoạn Hồn Sơn. Hai trăm năm về sau, quỷ tài trọng sinh, cùng Thần Phong đế quốc, Thiên Thuỷ Thành Sở gia bên trong, một vị trùng tên trùng họ thiếu niên linh hồn dung hợp. Sống lại một đời, thề phải Phá Thương Khung, đạp Càn Khôn, diệt Hoàn Vũ, Chư Thiên Vạn Giới, Duy Ngã Độc Tôn… ….