Truyện  Trù Nương Vương Phi Manh Bảo Bảo – audio Truyện

Truyện Trù Nương Vương Phi Manh Bảo Bảo – audio Truyện

Truyện Trù Nương Vương Phi Manh Bảo Bảo – audio Truyện Review Rating: 8.87 out of 10 based on reviews. 0
  • Tác giả:
  • Nguồn:Sưu tầm
  • Lượt đọc:3,578,049

Xuyên thủng cổ đại nàng không sợ, mang theo manh bảo tung hoành thiên hạ, không biết ai là con hắn ba, dưỡng sinh hàng hóa cường đại nhất.Phúc hắc Vương gia, khuynh thành kiếm khách, âm mưu vương tử, si tình hoàng đế, hết thảy thu được nàng trướng hạ.Quản hắn mỹ nam thiên hạ ai ? Dưỡng sinh mới là tối mấu chốt.Chẳng qua, Vương gia, thỉnh buông ra ta, ăn nữ nhân không thể dưỡng sinh –…