Truyện  Dị Giới Vũ Điên – audio Truyện

Truyện Dị Giới Vũ Điên – audio Truyện

Truyện Dị Giới Vũ Điên – audio Truyện Review Rating: 9.98 out of 10 based on reviews. 0
  • Tác giả:
  • Nguồn:Sưu tầm
  • Lượt đọc:1,018,560

Truyện Audio Dị Giới Vũ Điên Full. Xuyên qua bao nhiêu sinh tử, lướt qua vô số thời không, mang theo Viêm Hoàng nhất tộc Vô Thượng bí kỹ, hắn quân lâm dị giới!Đối mặt tông môn chấn hưng đại nhậm, hắn như thế nào hoàn thành?Xuyên việt chi mê, thân thế chi hoặc, nên như thế nào cởi bỏ?Mênh mông chủ giới, vô số Thượng Cổ đại năng liên tiếp vẫn lạc, là ai đạo diễn đây hết thảy?Dùng Luân Hồi đúc kiếm, dùng Thiên Địa vi chiêu, xem gánh vác lấy kinh thiên âm mưu Thương Dạ như thế nào từng bước một, đi đến cái này Dị Giới đỉnh phong!…