Truyện Đấu Thần Thiên Hạ – audio Truyện

Truyện Đấu Thần Thiên Hạ – audio Truyện

Truyện Đấu Thần Thiên Hạ – audio Truyện Review Rating: 8.77 out of 10 based on reviews. 0
  • Tác giả:
  • Nguồn:Sưu tầm
  • Lượt đọc:1,131,414

Audio Truyện Đấu Thần Thiên Hạ Full. Trong thế giới tu luyện đấu khí, nhân vật chính Phương Nam từ Đấu sĩ, Đấu Sư… Đấu Tông, Đấu Thánh, Đấu Thần, một bước một nấc thang, trở thành Đấu Khí Đại Lục cường giả tối đỉnh, cọ rửa chính mình nô bộc thân thế chi khuất, được vạn người kính ngưỡng! Hướng về tất cả mọi người trình bày, chỉ có chấp nhất phấn đấu mới có thể thu được đến cuối cùng thành công!”Cảnh giới tu luyện: Đấu sĩ, Đấu Sư, đại Đấu Sư, Đấu Vương, Đấu Linh, Đấu Tôn, Đấu Tông, Đấu Thánh, Đấu Thần! Mà mỗi một cấp bậc, tất cả đều lại chia làm mười cấp!…