Truyện  Biệt Vị Ký – Truyện audio

Truyện Biệt Vị Ký – Truyện audio

Truyện Biệt Vị Ký – Truyện audio Review Rating: 9.88 out of 10 based on reviews. 0
  • Tác giả:
  • Nguồn:Sưu tầm
  • Lượt đọc:1,091,534

Truyện Audio Biệt Vị Ký Full. Chim lượn trên trời, thú chạy dưới đất, cá lội lòng sông, rau củ trong vườn… làm sao để từ những thứ này hóa thành mỹ thực là điều Lâm Tiểu Trúc chăm chú nhất từ khi xuyên về cổ đại. Cả ngày luôn tự hỏi, nhân sinh có gì là lớn nhất?…