Truyện Bất Diệt Tinh Chủ – Truyện audio

Truyện Bất Diệt Tinh Chủ – Truyện audio

Truyện Bất Diệt Tinh Chủ – Truyện audio Review Rating: 9.71 out of 10 based on reviews. 0
  • Tác giả:
  • Nguồn:Sưu tầm
  • Lượt đọc:1,022,468

Audio Truyện Bất Diệt Tinh Chủ Full. Tử Vi Tinh động, thiên hạ đại loạn! Tần Tinh, bởi vì một khỏa Tử Châu mà gặp phải truy sát, bỏ mình sau đó, luân hồi thức tỉnh ký ức phong ấn của bản thân, vì thăm dò Tử Châu huyền bí, hắn lại đi leo tinh lộ, thành tựu Bất Diệt Tinh Thần!☆ Cảnh giới☆ – Tinh Động Kỳ : nhất cảnh Tọa Vong, nhị cảnh Thối Thể, tam cảnh tinh lực, tứ cảnh thần du, ngũ cảnh Tinh Giáp, lục cảnh Hóa Tinh, thất cảnh Dẫn Tinh, bát cảnh tinh văn, cửu cảnh Tinh Động. ( còn được gọi là Tinh Sĩ, ở nhất cảnh = nhất tinh Tinh Sĩ, nhị cảnh = nhị tinh Tinh Sĩ, . . .)- Tinh Ngân Kỳ : ( từ nhất khắc đến cửu khắc , còn được gọi Tinh Giả )- Tinh Hạch Kỳ : ( từ nhất đoán đến cửu đoán, còn được gọi Tinh Tướng )- Tinh Hồn Kỳ : ( từ nhất chuyển đến cửu chuyển, còn được gọi là Tinh Hầu )- Tinh Lộ Kỳ : (từ một bước đến chín bước, còn được gọi là Tinh Vương )- Tinh Vân Kỳ : (từ một đóa đến chín đóa , còn gọi là Tinh Quân )-Tinh Không Kỳ : (từ nhất phương đến cửu phương, còn gọi là Tinh Hoàng )✵✵ Mấy bạn có nguyệt phiếu thì đề cử vào truyện nhé để linh khí trong truyện dồi dào đọc nhanh lên exp tu luyện ✵✵…