Trường Sinh Bất Tử

Trường Sinh Bất Tử

Trường Sinh Bất Tử Review Rating: 9.73 out of 10 based on 31714 reviews. 0
Tác giả : editor - | 18:35 04/10/2019 | 6,324,528 Lượt xem

Hai mươi lăm tuổi đi vào này tu hành thế giới, Chung sơn luôn luôn tại cố gắng, lại phát hiện tiên phàm chênh lệch rất xa xôi, phàm nhân cả đời cố gắng, không thể thành tiên. Phí thời gian cả đời, Tám mươi năm hồng trần quay cuồng, ma luyện chung sơn một viên tang thương sáng tâm. Rốt cục, Ở tóc trắng xoá, đại nạn buông xuống tám mươi tuổi, nghênh đón tiến vào tiên cánh cửa cuối cùng cơ hội. Nhập tiên cánh cửa, tìm tiên đạo. Vì cầu trường sinh, Mưu đồ thiên hạ…

Tuyệt thế hung nhân, Đa mưu túc trí, vì cầu trường sinh, Mưu đồ thiên hạ.

Bộ dịch này bị ngưng dịch rồi, đọc full ở bản convert nha.

Đọc Bản Convert truyện “Trường Sinh Bất Tử”