Trúc Mã Muốn Ăn Ta

Trúc Mã Muốn Ăn Ta

Trúc Mã Muốn Ăn Ta Review Rating: 8.85 out of 10 based on 21871 reviews. 0
Tác giả : editor - | 10:43 29/03/2019 | 4,669,067 Lượt xem

Trúc Mã Muốn Ăn Ta là tác phẩm truyện ngôn tình của tác giả Tử Dục kể về Du Đồng và Vương Uy là hai bạn học thanh mai trúc mã với nhau. Trong mắt thiên hạ thì họ đúng là trời sinh một cặp. Những sở thích, thói quen tốt, xấu của họ đều được người còn lại nắm từng chân tơ kẽ tóc.