Trọng Sinh Ảnh Hậu Kiều Thê

Trọng Sinh Ảnh Hậu Kiều Thê

Trọng Sinh Ảnh Hậu Kiều Thê Review Rating: 9.62 out of 10 based on 197 reviews. 0
Tác giả : editor - | 06:01 06/01/2019 | 10,316 Lượt xem

Tên đầy đủ: Trọng Sinh Ảnh Hậu Kiều Thê: Giang Thiếu, Phủng Thượng Thiên

(Do tên truyện dài quá không đăng được)

“Ca ca, nhẹ một chút! Ta đau…”

“…” Đem người khác đánh sưng mặt sưng mũi vào bệnh viện, nàng mang móng vuốt kêu đau?

Sau khi sống lại, Diệp Tư Bạch một lòng muốn ngược cặn bã đánh mặt một đường hát vang đi lên nhân sinh tột cùng, nhưng hết lần này tới lần khác bị nàng không muốn gặp nhất người nhặt về nhà, coi thành tiện nghi ‘Em trai’ ? Đối mặt dáng dấp khôn khéo nhưng phá lệ không nghe lời tiểu ma đầu, Giang Tư Doãn nghiêm nghị giáo dục: “Không cho phép đánh nhau, không cho phép cúp cua, không cho phép nói yêu thương!”

Ngày nào đó tiểu ma vương một bộ váy dài, tươi đẹp xuất hiện ở trong ti vi, Giang Tư Doãn lửa giận ngút trời, lúc này đem người trói trở lại, đi sâu vào giáo dục!!

… Nhìn bị đánh sinh hoạt không thể tự lo liệu người theo đuổi, khóe mắt nàng co quắp, nói xong không được đánh nhau đâu?

Đang học bị nào đó giấm vương cưỡng ép kéo ra phòng học gánh về nhà, nói xong không thể cúp cua đâu?

Cuối cùng ngay cả dỗ mang lừa gạt bị lắc lư tới rồi cục dân chính, Diệp Tư Bạch chảy nước mắt, X đại gia ngươi, nói xong không cho phép nói yêu thương đâu!!!