Trẫm Muốn Xử Lý Nhiếp Chính Vương

Trẫm Muốn Xử Lý Nhiếp Chính Vương

Trẫm Muốn Xử Lý Nhiếp Chính Vương Review Rating: 9.76 out of 10 based on 3348223 reviews. 0
Tác giả : editor - | 20:24 20/02/2019 | 3,348,223 Lượt xem
Trẫm năm nay mười tuổi, hôm qua vừa mới đăng cơ, là Hoàng đế trẻ tuổi nhất Đại Triệu vương triều.Trẫm rất tự hào.Kỳ thật trẫm cũng không biết mình đi lên vương vị như thế nào, một tháng trước trẫm bệnh nặng, bị mẫu hậu giữ ở Trường Xuân cung dưỡng bệnh.Trẫm mê man không biết chuyện gì xảy ra, đến khi tỉnh lại mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi, phụ hoàng băng hà, ba vị hoàng thúc thì hai người đã chết, năm vị hoàng huynh cũng không còn, mấy hoàng chất lớn hơn trẫm cũng đã chết. Ngoảnh đi ngoảnh lại, nam đinh còn dư lại trong hoàng cung không một ai lớn hơn trẫm... À, trừ bỏ tiểu hoàng thúc “thạc quả cận tồn” vì ra biển chưa về.Lúc trẫm vừa mới tỉnh lại, mẫu hậu ôm trẫm khóc vô cùng thê thảm, trẫm cũng nhịn không được khóc theo. Trẫm nghĩ, phụ hoàng hoàng thúc hoàng huynh đại hoàng chất bọn họ đều đã chết, về sau ai cùng trẫm ăn cơm ngủ đọc sách viết chữ chơi đùa đây? Về sau ai sẽ tặng trẫm bảo bối đây? Mẫu ...