Tối Cường Long Sủng

Tối Cường Long Sủng

Tối Cường Long Sủng Review Rating: 9.98 out of 10 based on 5913049 reviews. 0
Tác giả : editor - | 01:44 26/07/2019 | 5,913,049 Lượt xem

Một lần ngoài ý muốn phía dưới, Lâm Tu thu hoạch được Viễn Cổ Truyền Thừa, đồng thời tự dưỡng một đầu Tiểu Bạch Long, từ đó đi đến một đầu Cường Giả chi Lộ

Lưu lạc Hoa Đô, đùa du hí các loại trong mỹ nữ.

“Không sai, ta chính là toàn năng, ta chính là mạnh nhất”.

– ————————————————————————————

PS: Đánh nhau rất nhiều!!!