Tinh Vũ Thần Quyết

Tinh Vũ Thần Quyết

Tinh Vũ Thần Quyết Review Rating: 8.85 out of 10 based on 6094868 reviews. 0
Tác giả : editor - | 23:48 25/07/2019 | 6,094,868 Lượt xem
Từng đạo kình khí, xông thẳng lên trời.Viên Tổ chi huyết không ngừng mà tại Vô Tướng lão tổ trong cơ thể bạo phát.Lúc này Thiên Âm Nữ Võ Thần đã dần dần hiển lộ hiện tượng thất bại, nàng khí tức bị Thần Đế triệt để áp chế xuống. Thình thịch.Thiên Âm Nữ Võ Thần đập một chưởng sau đó, đổ lướt đi đi vài trăm thước, lăng không đứng lại, khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết.“Không nghĩ tới, ngươi thì đã đem Thái Ma Pháp Điển tu luyện tới đệ nhị trọng.” Thiên Âm Nữ Võ Thần nhìn phía trước Thần Đế, trong con ngươi lướt qua một tia thật sâu vẻ không cam lòng. Thần Đế ha ha cười như điên: “Thiên Âm Nữ Võ Thần, ngươi không nghĩ tới chứ? Năm đó ta Thái Ma Pháp Điển cũng đã tu luyện tới đệ nhất trọng, ngươi và Thiên Linh đại đế đại chiến một ngày kia, nếu không có Thiên Linh đại đế đem ta dẫn đi, phỏng chừng ngươi cũng mơ tưởng chạy mất, để cho ngươi sống lâu nhiều năm như vậy, ngươi cuối cùng vẫn phải chết ...