Tiểu Tử Tu Tiên

Tiểu Tử Tu Tiên

Tiểu Tử Tu Tiên Review Rating: 9.56 out of 10 based on 5971048 reviews. 0
Tác giả : editor - | 06:54 02/02/2020 | 5,971,048 Lượt xem
Trên bầu trời, một linh hồn lẻ loi vô ý thức đang bồng bềnh. Bênh cạnh linh hồn ấy có một đốm sáng thần bí không biết là gì bay theo. Chợt có một cái gì đó hấp dẫn, linh hồn lạc lõng trôi về một phía đến một căn nhà tranh bên sườn núi của Lý Sơn. - Á a a a... Tiếng kêu la đau đớn giữa đêm thanh vắng vang vọng. Sau đó là một giọng nói động viên khẩn trương: - Cố lên chút nữa! Sắp ra rồi, chỉ một chút nữa thôi. Trác đại phu ở hành lang bên ngoài phòng, đang đi qua đi lại, lòng như lửa đốt mỗi khi nghe tiếng phu nhân của mình quằn quại kêu la. Hai ba đại thẩm, đại nương hàng xóm xung quanh tất bận bưng nước nóng, khăn và thau chạy vào rồi chạy ra phụ giúp đỡ sanh đỡ đẻ. Bỗng nhiên một tiếng khóc trẻ con từ trong phòng đưa ra. Lát sau, bà đỡ vội vàng chạy ra kêu to: - Chúc mừng Trác lão! Là con trai, con trai đó - Con trai? Ha ha ha! Ta ...