Thời Không Thần Ngọc

Thời Không Thần Ngọc

Thời Không Thần Ngọc Review Rating: 8.52 out of 10 based on 2237 reviews. 0
Tác giả : editor - | 01:02 09/01/2019 | 349,362 Lượt xem
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Võ hiệp
  • Nguồn:Sưu tầm
  • Lượt đọc:349,362

Thu được Thì Không Thần Ngọc,, cầu Tiêu Dao, tìm kiếm Trường Sinh!

《 Thiên Hạ Đệ Nhất 》 đến Cổ Tam Thông truyền thừa, 《 Thiên Long Bát Bộ 》 khuất nhục Tảo Địa Tăng, 《 Phong Vân 》 Đồ Long đến Trường Sinh, 《 Đấu Phá Thương Khung 》 chiến bát phương Cổ Tộc, 《 Tiên Kiếm 》 xem lục giới phân tranh, 《 Già Thiên 》 đạp nát Cấm Khu cổ lộ, 《 Thôn Phệ Tinh Không 》 đắp nặn mạnh nhất phân thân.

《 Tây Du 》, 《 Phong Thần 》. . . Từng bước một đi tới Tiêu Dao Trường Sinh!