Thiên Tỉnh Chi Lộ – Truyện tranh

Thiên Tỉnh Chi Lộ – Truyện tranh

Thiên Tỉnh Chi Lộ – Truyện tranh Review Rating: 8.56 out of 10 based on 7578 reviews. 0
Xung, Minh, Khí, Xu, Lực, Tinh, Anh.Phách chi bảy lực!Nhận biết bảy phách, tạo nên vô số cường giả.Nhưng mà, trong một nhà học viện không đáng chú ý, thiếu niên lại đối mặt bị trục xuất nguy cơ. . .