Thiên Tài Cuồng Phi, Cưới Một Được Một

Thiên Tài Cuồng Phi, Cưới Một Được Một

Thiên Tài Cuồng Phi, Cưới Một Được Một Review Rating: 8.52 out of 10 based on 21838 reviews. 0
Tác giả : editor - | 10:42 29/03/2019 | 4,663,189 Lượt xem

Thiên Tài Cuồng Phi, Cưới Một Được Một là tác phẩm truyện ngôn tình của tác giả Y Nỉ Yêu Nhiên kể về Sở Khuynh Nguyệt. Người bị cho là phế vật vì chưa cưới đã sinh con. Mai kia xuyên không, nàng trở thành người tang sâu, làm theo ý mình. Ngày xưa bị cho là phế vật thì nay trở thành đích nữ vô song, bễ nghễ thiên hạ.