Thiên Mệnh Đại Cải Tạo

Thiên Mệnh Đại Cải Tạo

Thiên Mệnh Đại Cải Tạo Review Rating: 8.98 out of 10 based on 20150 reviews. 0
Tác giả : editor - | 00:12 17/03/2019 | 4,378,770 Lượt xem
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Huyền huyễn
  • Nguồn:Sưu tầm
  • Lượt đọc:4,378,770

Dị Giới cao ốc đất bình địa nổi lên, đan dược bí kỹ điểm tích lũy đổi, một cái thế kỷ 21 sát thủ bị thiên đạo mang vào một cái lấy võ vi tôn thế giới, từ nay Dị Giới có người sử dụng ra Hokage Bí Kỹ, dùng Trái Ác Quỷ, tu luyện võ hiệp bí kíp, Tiên Hiệp Bảo Điển, tu chân pháp quyết .