The Sword of Emperor – Truyện tranh

The Sword of Emperor – Truyện tranh

The Sword of Emperor – Truyện tranh Review Rating: 9.72 out of 10 based on 19732 reviews. 0
Nội dung truyện The Sword of Emperor:
Bối cảnh của câu chuyện xảy ra vào đời nhà Minh, sau khi Chu Nguyên Chương băng hà. Vị hoàng đế trẻ Chu Huệ Đế, cháu của Chu Nguyên Chương bị đá khỏi ngôi vua sau khi tại ngôi không được bao lâu...