Thế Giới Ngọc Rồng – Hành Trình Về Quá Khứ – Truyện tranh

Thế Giới Ngọc Rồng – Hành Trình Về Quá Khứ – Truyện tranh

Thế Giới Ngọc Rồng – Hành Trình Về Quá Khứ – Truyện tranh Review Rating: 8.52 out of 10 based on 11131 reviews. 0
Khi Future Trunks dùng cỗ máy thời gian về quá khứ lúc nào chắc Fan Dragon Ball ai cũng đã biết nhưng nếu về nhầm thời điểm lúc Vegeta và Nappa tấn công trái đất thì chuyện gì sẽ xảy ra