Thánh Vực Chiến Tôn

Thánh Vực Chiến Tôn

Thánh Vực Chiến Tôn Review Rating: 9.69 out of 10 based on 20205 reviews. 0
Tác giả : editor - | 23:32 16/03/2019 | 4,371,310 Lượt xem

Đại thế giới, ngàn tỉ sinh linh, vì sinh tồn thời khắc diễn dịch nhược nhục cường thực tàn khốc pháp tắc.

Mà hắn từng là diệt tộc con mồ côi, Vương Triêu nghịch tử, nhưng ở do vận may run rủi, thu được Tiên Thiên chí bảo Hỗn Độn Chung tàn tạ thần thức, đến đây hắn cầm trong tay Hỗn Độn thánh khí, người mang bất tử Long thể, ở vạn tộc san sát Thánh Vực bên trong, quật khởi mạnh mẽ, vũ Nghịch Thương Thiên, chiến chuyển Càn Khôn, vấn đỉnh Thương Khung, sẽ thành một đời tuyệt thế Chiến Tôn…