Thần Y Hoàng Hậu

Thần Y Hoàng Hậu

Thần Y Hoàng Hậu Review Rating: 8.67 out of 10 based on 220 reviews. 0
Tác giả : editor - | 12:47 06/01/2019 | 19,524 Lượt xem

Thần Y Hoàng Hậu: Ngạo Kiều Bạo Quân, Cường Thế Sủng!

Nàng, thế kỷ 21 vương bài đặc công, bị gia tộc vứt bỏ thiên tài thiếu nữ; hắn, ngạo kiều xấu bụng đế quốc Thái tử, giận dữ thiên hạ biến chí cao vương giả;

Nàng giả heo ăn thịt hổ hố hắn, ngược hắn, kích thích hắn, mỗi lần vẩy xong liền chạy.

Là cái nam nhân liền nhịn không được!

Hắn…