Thần Cấp Ngư Dân

Thần Cấp Ngư Dân

Thần Cấp Ngư Dân Review Rating: 8.63 out of 10 based on 24464 reviews. 0
Tác giả : editor - | 01:44 05/05/2019 | 5,104,357 Lượt xem

“Uy, đây không phải là siêu mẫu Kendall Jenner a?”

“A? A mẹ cũng tới?”

“Đó là ai? Đó là ai? Thượng Đế a, đây không phải là Swift a? Nàng làm sao cũng tại?”

“Ta càng để ý là, bọn họ vây vào giữa người Hoa kia là ai?”

“Há, hắn a, ta biết, cái kia chính là đánh cá…”

Nhìn phá sản tiểu ngư dân Tiêu Bằng, như thế nào từng bước một phát tài, tiêu sái đi thế giới!