Tây Du Trường Sinh Chú

Tây Du Trường Sinh Chú

Tây Du Trường Sinh Chú Review Rating: 8.95 out of 10 based on 5210559 reviews. 0
Tác giả : editor - | 06:13 28/08/2019 | 5,210,559 Lượt xem

Đạo trước ba dập đầu! Cầu một cái Trường Sinh chi pháp, tranh một ngụm bất khuất chi khí!

Xuyên việt Tây Du Xa Trì Quốc, đã bái ba cái đại tiên vi sư, lưng đeo sư môn ân oán cùng chờ mong, tiến vào Thiên Địa Tam Giới bên trong, dựa vào một quyển sách Thuần Dương chú pháp, cùng Trường Sinh Chân Nhân môn đồ tranh Trường Sinh chi pháp, dùng tự nghĩ ra Trường Sinh Chân Quyết, trải qua thiên tân vạn khổ, cuối cùng có sở thành, vi sư phó hướng Trường Sinh Chân Nhân tranh một ngụm bất khuất chi khí, vì sư môn hướng Tây Du Tam Thánh tìm diệt môn chi thù.