Tân Tứ Đại Danh Bổ – Truyện tranh

Tân Tứ Đại Danh Bổ – Truyện tranh

Tân Tứ Đại Danh Bổ – Truyện tranh Review Rating: 8.99 out of 10 based on 13274 reviews. 0
Tứ Đại Danh Bổ của tác giả Ôn Cự Hiệp lần này được thể hiện qua ngòi bút của tác giả Phùng Chí Minh. Là phần truyện về Tuyệt Diệt Vương, Tứ Đại Danh Bổ và ân sư Gia Cát Tiên Sinh bị cuốn vào dã tâm đoạt thiên hạ của Tuyệt Diệt Vương. Mời các bạn chú ý đón xem