Tận Thế Không Phải Do Ta

Tận Thế Không Phải Do Ta

Tận Thế Không Phải Do Ta Review Rating: 9.97 out of 10 based on 4433947 reviews. 0
Tác giả : editor - | 08:51 28/04/2019 | 4,433,947 Lượt xem

Thế Giới Mạt Nhật Liễu Hòa Ngã Chân Đích Một Hữu Quan Hệ – Tận thế Cùng Ta Thật Sự Không Có Quan Hệ – Tận Thế Không Phải Do Ta.

Lăng Hỏa Hỏa gia đình hội nghị…

Lăng Thiên: “Ngày tận thế, là chúng ta ba bên trong một cái nồi, người này, chứ không phải ta.”

Lăng Miểu: “Cũng không phải ta.”

Lăng Hỏa Hỏa: “Meo meo meo”

Ta ca là Ma Vương, em ta muốn diệt thế, sở dĩ… Ngày tận thế, cùng ta chân thật không có quan hệ!

P/s﹏✍

Anh trai: Ma Vương

Main Chính: Kiếm Thần truyền thừa trọng sinh xuyên việt (siêu cấp gà)

Em: Huyết mạch giả

☠ Thể loại: Hài nhảm⋆