Tà Vương Sủng Thê: Thần Y Cuồng Phi

Tà Vương Sủng Thê: Thần Y Cuồng Phi

Tà Vương Sủng Thê: Thần Y Cuồng Phi Review Rating: 8.75 out of 10 based on 21842 reviews. 0
Tác giả : editor - | 10:42 29/03/2019 | 4,661,523 Lượt xem

Tà Vương Sủng Thê: Thần Y Cuồng Phi là tác phẩm truyện ngôn tình của tác giả Giản Ngọc kể về Lan Tình Huyên cùng Cố Nhiễm Mặc từ nhỏ đã có hôn ước với nhau. Cố phủ là danh môn thế gia tại Thiên Nguyên thành, Cố Nhiễm Mặc ba tuổi biết chữ nghĩa, năm tuổi biết ngâm thơ đối câu, bảy tuổi thi hương đậu tú tài, mười hai tuổi đạt Giải Nguyên, năm nay vào kinh ứng thí liền đoạt đầu bảng Trạng Nguyên.