Ta Thật Không Phải Học Thần

Ta Thật Không Phải Học Thần

Ta Thật Không Phải Học Thần Review Rating: 8.95 out of 10 based on 6406621 reviews. 0
Tác giả : editor - | 10:17 06/12/2019 | 6,406,621 Lượt xem
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Ngôn tình
  • Nguồn:Sưu tầm
  • Lượt đọc:6,406,621

Tô Hằng trùng sinh thế giới song song, lại phát hiện đây là Đại Minh năm 650, Sùng Trinh đại đế là nhân loại vị thứ nhất Tai Biến cảnh cường giả, một mình độ tinh vũ, một tay diệt tinh cầu, vô số cao trung đại học, dạy bảo chính là nhân thể tu luyện tiến hóa học thuyết, tinh anh sinh viên phi thiên độn địa phiên vân bố vũ.

“Đinh, Siêu Cấp Học Thần Hệ Thống chính thức mở ra,…”

PS: Tác giả tự định nghĩa nhãn hiệu: Học sinh – học viện lưu.