Ta ở Dị Giới Có Tòa Thành

Ta ở Dị Giới Có Tòa Thành

Ta ở Dị Giới Có Tòa Thành Review Rating: 8.91 out of 10 based on 5942861 reviews. 0
Tác giả : editor - | 08:49 11/01/2020 | 5,942,861 Lượt xem
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Ngôn tình
  • Nguồn:Sưu tầm
  • Lượt đọc:5,942,861

Xuyên qua hai giới, vô hạn khai quải!

Thần Khí di động, nội có các loại hắc khoa học kỹ thuật ứng dụng download!

Nhưng thăng cấp đặc thù lâu thành, nghiền áp hết thảy đối thủ!

Đường chấn thành lập lâu thành năng lực là…

Linh hồn truyền lại chơi bạo binh, nghiền áp dị giới đoạt địa bàn.

Không lo thủ hạ không tay đấm, thân thể huỷ hoại lại trọng tạo!

Đường chấn ngồi ngay ngắn bên trong thánh điện, dưới chân là mênh mông vô bờ phù không lâu thành, cự long bảo hộ, thiên sứ vờn quanh, vô số cự pháo tận trời mà đứng!

Hàng tỉ tu sĩ đao kiếm ra khỏi vỏ, chỉ đợi thành chủ ra lệnh một tiếng, liền dũng cảm tiến tới!

Mà phía trước trăm vạn hải dương chỗ sâu trong, là một khác tòa chính chờ đợi đường chấn chinh phục dị tộc đại lục cấp lâu thành!