Ta Nhặt Thuộc Tính Tại Mạt Thế

Ta Nhặt Thuộc Tính Tại Mạt Thế

Ta Nhặt Thuộc Tính Tại Mạt Thế Review Rating: 9.87 out of 10 based on 6520081 reviews. 0
Tác giả : editor - | 07:54 02/01/2020 | 6,520,081 Lượt xem
"Nơi này là... Thế giới song song?" Ở bên cạnh cái bàn, Tần Hạo ngồi yên lặng, nhưng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn xuyên qua rồi... từ Địa Cầu xuyên đến một nơi đồng dạng cũng gọi là Địa Cầu! Gọi là Địa Cầu nhưng nơi đây cũng không giống Địa cầu. Đầu tiên, là diện tích ở đây so với Đại Cầu cũ thì lớn hơn gấp trăm lần, nhân khẩu cũng tự nhiên là nhiều hơn gấp bội, gấp trăm lần! Trừ cái đó ra cái thế giới này cũng không thái bình, căn cứ ký ức trong đầu Tần Hạo, tại năm trăm năm trước đột nhiên một trận tai nạn quét sạch toàn thế giới, đại lượng người bị virus trong không khí lây nhiễm, trở thành Zombie, mà một vài loại dã thú càng là phát sinh biến dị, trở thành kinh khủng biến dị thú! Theo thời gian chuyển dời, nhân loại chẳng những không có thanh trừ hết những Zombie này cùng biến dị thú, ngược lại bây giờ Zombie, biến dị thú cũng tiến hóa thành những tồn tại vô cùng kinh khủng. Thi ...