Ta Mỹ Nữ Băng Sơn Lão Bà

Ta Mỹ Nữ Băng Sơn Lão Bà

Ta Mỹ Nữ Băng Sơn Lão Bà Review Rating: 9.73 out of 10 based on 2457 reviews. 0
Tác giả : editor - | 23:14 19/01/2019 | 887,984 Lượt xem
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Đô thị
  • Nguồn:Sưu tầm
  • Lượt đọc:887,984

Ngã Đích Băng Sơn Mỹ Nữ Lão Bà.

Một phần kiêm chức hợp đồng, làm Diệp Phàm giả bạn trai nữ quan tổng tài núi băng, thầm nghĩ kiếm chút đỉnh tiền, qua cuộc sống an dật chính hắn, từ nay về sau bên người mỹ nữ như mây, phong ba không ngừng.

“Gì kia… Mỹ nữ, bạn trai chuyển chức lão công, thêm tiền ngoài định mức không?”