Ta Giúp Đại Thánh Dưỡng Hài Tử

Ta Giúp Đại Thánh Dưỡng Hài Tử

Ta Giúp Đại Thánh Dưỡng Hài Tử Review Rating: 8.87 out of 10 based on 2383 reviews. 0
Tác giả : editor - | 23:15 19/01/2019 | 888,578 Lượt xem
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Đô thị
  • Nguồn:Sưu tầm
  • Lượt đọc:888,578

Có thể tiếp thu đến từ các cái vị diện uỷ thác nhiệm vụ hệ thống, Tôn Ngộ Không uỷ thác Tôn Tiểu Thánh, Tinh Linh Nữ Hoàng uỷ thác Tinh Linh Công Chúa, Địa Ngục Tam Đầu Khuyển uỷ thác con non, Hokage Đệ Tam uỷ thác Uzumaki Naruto, Uchiha Itachi uỷ thác Uchiha Sasuke, Khôi Thái Lang uỷ thác Tiểu Khôi Khôi, thậm chí Ultraman, Spider Man…

Chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có nắm không quản được, thân là vạn giới uỷ thác hệ thống chủ nhân Tôn Phong, cũng là bựa như vậy tạc thiên.