Ta Có Thể Phân Thân Vạn Vật

Ta Có Thể Phân Thân Vạn Vật

Ta Có Thể Phân Thân Vạn Vật Review Rating: 8.91 out of 10 based on 6236218 reviews. 0
Tác giả : editor - | 19:54 24/11/2019 | 6,236,218 Lượt xem
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Ngôn tình
  • Nguồn:Sưu tầm
  • Lượt đọc:6,236,218

Đường Phong thu được “Vạn vật phân thân” dị năng.

“Dao găm phân thân”, để cho ta nhục thân hóa Vạn Nhận; “Tri chu phân thân”, hóa thân Spider Man; “Xe thể thao phân thân”, hóa thân Transformer; “Phong phân thân”, phi hành ẩn thân; “Ngăn tủ phân thân”, chế tạo không gian giới chỉ; “Vệ tinh phân thân”, khống chế đạn đạo…

Ta ngàn vạn đồ phân thân cùng nhau tu luyện, tiến triển cực nhanh, ngươi nha so với ta tốc độ tu luyện?

Ta dùng phân thân dịch nuôi thực vật, cỏ dại biến kiếm khách! Ta dùng phân thân dịch nuôi động vật, tiểu bạch thử biến Thôn Thiên Thử; Ta dùng phân thân dịch, cải tạo ra tối cường nhân thể!

Ta dùng phân thân, đánh nát cửu cấp vũ trụ, vô số vị diện, sáng tạo thế giới!

(Câu chuyện này cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước.)

Phân chia cảnh giới:

Cái cảnh: 1-9 tinh.

Thập cảnh: 10-99 tinh.

Bách cảnh: 100-999 tinh.

Thiên cảnh: 1000-9999 tinh.

Vạn cảnh: 10000-99999 tinh!

Thập Vạn cảnh, Bách Vạn cảnh, Thiên Vạn cảnh, Ức cảnh…

✍ TRUYỆN SẢNG VĂN, GIẢI TRÍ LÀ CHÍNH, LOGIC PHÁI, NGHIÊM TÚC PHÁI CẨN THẬN KHI NHẬP HỐ.