SWORD ART ONLINE – HOLLOW REALIZATION – Truyện tranh

SWORD ART ONLINE – HOLLOW REALIZATION – Truyện tranh

SWORD ART ONLINE – HOLLOW REALIZATION – Truyện tranh Review Rating: 9.83 out of 10 based on 3112 reviews. 0
lần này anh kirito và chị Asuna quay lại game cũ để chơi nhưng lần nay ko giống phần 1 nó có thể đăng xuất và hồi sinh đc đây là phần truyện mới và nhân vật mới