Swamp Thing – Truyện tranh

Swamp Thing – Truyện tranh

Swamp Thing – Truyện tranh Review Rating: 8.74 out of 10 based on 11277 reviews. 0
Swamp Thing là câu chuyện quá khứ tập trung vào tiến sĩ Alec Holland, một nhà khoa học tài năng đang tìm kiếm một công thức sinh học và phòng thí nghiệm của anh đã bị phá hủy bởi một quả bom, các lọ hóa chất của anh đã bị rơi xuống đầm lầy Louisiana và một chuyện kỳ lạ đã xảy ra...