Sư Huynh, Rất Vô Lương

Sư Huynh, Rất Vô Lương

Sư Huynh, Rất Vô Lương Review Rating: 8.85 out of 10 based on 4466761 reviews. 0
Tác giả : editor - | 11:24 28/04/2019 | 4,466,761 Lượt xem
Trở lại Ánh Tuyết viên, Tần Lạc Y rửa mặt chải đầu đơn giản một phen, sau liền lên giường đi ngủ. Bất quá nghĩ đến lời nói vừa rồi được nghe,trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh.Tần Lạc Y này, bị chết thật đúng là oan uổng!Thân là đích nữ,ba ngàn sủng ái tại một thân, đáng tiếc bởi vì trên mặt có mẩn đỏ, liền cảm thấy tự ti...Nhìn không rõ vị tỷ tỷ rắn rết kia đối tốt với nàng đều là dụng tâm kín đáo, toàn tâm toàn ý tin tưởng,sau đổi lấy tính kế ngoan độc!Chính mình nếu chiếm dụng thân thể của nàng, còn có phu thê Tần Lăng Vân sủng ái,thù của nàng(bản chủ), nàng(Lam Kiều Nguyệt) tự nhiên phải giúp nàng(Tần Lạc Y)báo,mới phải...Việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn, không thể sốt ruột.Hiện tại có nha đầu Tuyết Nhi kia đối với mẫu-nữ Tần Lạc Hàn oán hận thấu xương,ở trong Thấm Hương viên giúp chính mình nhìn chằm chằm,cơ hội báo thù, sớm hay muộn sẽ tìm được.Đáng tiếc Tần Lạc Hàn tính kế cẩn thận như vậy, lại quên tính kế lòng người. ...