Song Thành

Song Thành

Song Thành Review Rating: 9.95 out of 10 based on 456853 reviews. 0
Tác giả : editor - | 11:02 12/01/2019 | 456,853 Lượt xem
     a thiêm cổ thụ khô thời diệp, Vân bổ thanh sơn khuyết xứ phong, Trượng kiếm chỉ nhân kiến bất bình, Kiếp phú nguyên do bần khổ gia. Trên quan đạo xuôi về Cư Dung quan, bỗng xuất hiện một thiếu niên vào khoảng hai mươi vai mang một thanh cương kiếm, dáng người chất phác, ăn vận thật là mộc mạc. Chàng thừa lúc sáng sớm, nắng mai còn êm ả, nên thả bộ từ từ, tinh thần trông rất nhàn nhã và luôn miệng không ngừng ngâm nga bốn câu thơ trên. Đoạn thơ nầy hai câu đầu quả là tuyệt tác của cổ nhân, duy hai câu sau là do gã thêm thắt vào, tuy lời thơ có chút gượng ép, nhưng ý thơ cũng lộ được vẻ hào khí trong lòng chàng ta. Tuy mới vào hạ, từ lúc sáng sớm quan đạo đã tấp nập người qua lại. Xe cộ xuôi nam ngược bắc liên miên không dứt. Thiếu niên đi giữa đám đông mà làm như đi ở chỗ không người, miệng cứ ngâm nga lập đi lập lại bốn câu thơ trên, dáng vẻ vô cùng sảng ...