Song Hùng Kỳ Hiệp – Truyện tranh

Song Hùng Kỳ Hiệp – Truyện tranh

Song Hùng Kỳ Hiệp – Truyện tranh Review Rating: 9.86 out of 10 based on 5559 reviews. 0
Một người thông minh xuất thân từ Ác Nhân Cốc. Một cao thủ từ Di Hoa Cung là biểu tượng chánh đạo. Một chánh một tà, từng là tình thâm nghĩa trọng nhưng lại quyết chiến một sống một còn: Giang Tiểu Ngư và Hoa Vô Khuyết. Pj do ManhuaVn thực hiện.