Sơn Thần và Tiểu Táo – Truyện tranh

Sơn Thần và Tiểu Táo – Truyện tranh

Sơn Thần và Tiểu Táo – Truyện tranh Review Rating: 9.52 out of 10 based on 18141 reviews. 0
Nội dung truyện Sơn Thần và Tiểu Táo:
Trùng trùng gia gia thiết tạo thời cổ đại mới mẻ "Thần núi và táo nhỏ”, có sự tranh chấp giữa một cô gái nhỏ và các vị thần? Vòng quay số phận lại sẽ để lại một đường quỹ đạo?