Siêu Cấp Thuấn Sát Hệ Thống

Siêu Cấp Thuấn Sát Hệ Thống

Siêu Cấp Thuấn Sát Hệ Thống Review Rating: 9.73 out of 10 based on 19342 reviews. 0
Tác giả : editor - | 11:29 12/03/2019 | 4,243,193 Lượt xem

Ngô Thiên xuyên qua dị giới có được siêu cấp thuấn sát hệ thống tung hoành trên toàn vùng lãnh thổ Long Thần đại lục! Mục tiêu của là: "Vươn tới đỉnh cao của thế giới, mỹ nữ xinh nhất! ”
Thiên tài? Sát!
Con thú? Sát!
thần và quỷ? Sát!

Long thần Đại lục cảnh giới chia làm, vũ đồ, Vũ Sư, Vũ Linh, Võ vương, Vũ Tôn, Vũ tông, Võ Hoàng, Vũ Đế, Vũ Thần.

Nguồn : truyencv.com