Shinsengumi imon peace maker – Truyện tranh

Shinsengumi imon peace maker – Truyện tranh

Shinsengumi imon peace maker – Truyện tranh Review Rating: 8.91 out of 10 based on 17198 reviews. 0
Nội dung truyện Shinsengumi imon peace maker:
Vào mùa xuân năm 1863, cậu thiếu niên Tetsunosuke Ichimura (gọi tắt là Tetsu-kun) 15 tuổi, cầm bảng tuyển mộ chạy tới nơi ở của Shinsengumi (nhóm Tân Tuyển) để xin gia nhập, bất chấp sự ngăn cản của anh trai là Tatsunosuke. Nhưng các binh sĩ gác cổng lại chê cậu... lùn quá (hay nói cách khác là giống con nít) nên không cho gia nhập và đuổi đi. Sau đó thế nào thì xem rồi sẽ biết.