Shinde kudasai! Yuusha desho – Truyện tranh

Shinde kudasai! Yuusha desho – Truyện tranh

Shinde kudasai! Yuusha desho – Truyện tranh Review Rating: 8.64 out of 10 based on 2929 reviews. 0
Akito sau khi nghiên cứu nhiều phương thức và cuối cùng đã tìm ra cách isekai sang thế giới khác. nhưng cậu không hề có bất kì sức mạnh hay phép thuật nào. và rồi một nhóm nữ tìm cậu và lừa cậu ký khế ước kì lạ.. mọi chuyện tồi tệ bắt đầu