Say Mộng Giang Sơn

Say Mộng Giang Sơn

Say Mộng Giang Sơn Review Rating: 8.99 out of 10 based on 227176 reviews. 0
Tác giả : editor - | 00:32 07/01/2019 | 227,176 Lượt xem
Tiết Hoài Nghĩa luôn miệng nói:- Hoài Nghĩa hiểu, Hoài Nghĩa thật ngu xuẩn, chủ ý như vậy mà còn phải để Thiên Hậu chỉ giáo, sau khi trở về ta sẽ làm theo chỉ bảo của Thiên Hậu, chỉ mất mấy ngày, Hoài Nghĩa sẽ mang cuốn “Đại Vân Kinh” đến cho Thiên Hậu xem qua.Võ Tắc Thiên cười lớn, nắm hai má y, nhẹ nhàng hôn một cái, thân thiết mà nói rằng:- Ngươi thật tốt, ngươi thay trẫm chia sẻ phiền muộn, trong lòng trẫm, đã vui vẻ lắm rồi. Làm có tốt hay không không thành vấn đề, chỉ cần có tâm ý này là được rồi!Những ngày gần đây, Hoài Nghĩa chưa được Võ Tắc Thiên gọi tới hầu hạ, làm tên trai lơ của Thiên Hậu, y cũng nghiễm nhiên trở thành nam phi tần của vị nữ hoàng vô miện này, không dám chạm vào nữ sắc, với một người đàn ông tinh tráng như y thì thật là quá tàn độc rồi.Võ Tắc Thiên nói những lời mềm giọng này, khiến Tiết Hoài Nghĩa nảy sinh dục vọng, đũng quần của một tên tiểu hòa thượng bỗng dưng ...