Quân Môn Kiêu Sủng: Nịch Ái Hoàn Khố Thê

Quân Môn Kiêu Sủng: Nịch Ái Hoàn Khố Thê

Quân Môn Kiêu Sủng: Nịch Ái Hoàn Khố Thê Review Rating: 8.63 out of 10 based on 171 reviews. 0
Tác giả : editor - | 06:05 06/01/2019 | 10,791 Lượt xem

Quân Môn Kiêu Sủng: Nịch Ái Hoàn Khố Thê – Quân Môn Kiêu Sủng: Cưng Chiều Quần Là Áo Lượt Thê – Cưng Chiều Vợ Hoàn Khố.

Diêm Mặc Thâm, sắp Giang thành Diêm gia Tam gia, nào đó quân khu nổi danh Diêm vương sống, trời sanh dài một tấm ngay cả nữ nhân cũng tự thẹn không bằng mặt.

Có thể trời sanh cứ như vậy tính tình ngoan lệ một vị gia, nhưng thua ở một tiểu nha đầu phim trên tay!

Giang Nguyên, bơi tại rừng súng mưa đạn đỉnh cao nhất, quá lưỡi đao liếm máu cuộc sống.

Vì nhiệm vụ dốc toàn lực, kết quả nhưng thất thủ bị bắt, rơi vào một cái bị người đào cặp mắt kết quả!

Sống lại tới, Giang Nguyên biến thành Khương Nguyên.

Mù mờ xuyên vào lên ác độc nữ phụ, nổi danh vô diễn kỹ, bị người chỉ mắng to cút ra khỏi vòng giải trí?

Không biết thì thôi, bỗng nhiên nổi tiếng, kết quả tránh mù ai hợp kim titan mắt chó?

Tiểu nha đầu phim không cẩn thận thành đang ăn khách cự tinh, dòm ngó ngôi báu quốc dân ảnh hậu ngai vàng!

Chẳng qua là, cấm dục nam thần quá khó khăn liêu, sưng sao phá?