Plastic Nee-san – Truyện tranh

Plastic Nee-san – Truyện tranh

Plastic Nee-san – Truyện tranh Review Rating: 9.82 out of 10 based on 24351 reviews. 0
  • Tác giả:
  • Thể loại:,
  • Nguồn:Sưu tầm
  • Lượt đọc:5,087,043
Chuyện về CLB mô hình với đủ loại người bệnh bựa.
manga đã được làm thành anime cùng tên.
Tiến độ: lâu lâu 1 chap (do thớt solo clean+trans+edit, và phải gánh bộ The Voynich Hotel nữa).