Phong Thần Ký – Truyện tranh

Phong Thần Ký – Truyện tranh

Phong Thần Ký – Truyện tranh Review Rating: 9.64 out of 10 based on 21656 reviews. 0
Phong Thần Ký - Trong 600 năm nước Đại Thương đã hầu hạ "Thần" đến thời đại của Trụ Vương - một người nhất quyết đối đầu với thần. Chu Võ Vương với sự hổ trợ của "Thần" tiến đánh vào triều ca. Và cuộc chiến "Phong Thần" bắt đầu nỗi dậy!
tất cả sẽ có trong Phong Thần Ký! cùng đọc thử nào!