Phong Lưu Thánh Vương

Phong Lưu Thánh Vương

Phong Lưu Thánh Vương Review Rating: 9.91 out of 10 based on 1425 reviews. 0
Tác giả : editor - | 00:03 07/01/2019 | 188,731 Lượt xem

Thể loại: sắc hiệp,tiên hiệp, xuyên không….

Chỉ là một câu chuyện nói về hành trình liệp diễm của một thanh niên tại dị giới. Yêu tinh mị cốt, thục phụ phu nhân, băng sương tuyết nữ,… hãy xem ta thu phục các ngươi như thế nào. Đây là công pháp ma đạo cho nên hãy cân nhắc trước khi đọc