Phi Đao Túy Nguyệt

Phi Đao Túy Nguyệt

Phi Đao Túy Nguyệt Review Rating: 9.74 out of 10 based on 195127 reviews. 0
Tác giả : editor - | 00:06 07/01/2019 | 195,127 Lượt xem
Một tòa trạch viện nguy nga, trước cửa có một đôi sư tử đá.Trên cửa có biển, trên biển có bốn chữ lớn màu vàng kim “Mục Mã Sơn Trang” .Nơi này không có ngựa, cũng không có mục trường, núi thì cũng có, nhưng lại cách rất xa.Không có ngựa cũng không có núi, sao lại gọi là “Mục Mã sơn trang”?Nguyên lai chủ nhân của tòa trạch viện này năm đó dựa vào nghề nuôi ngựa để lập nghiệp tại quan ngoại, hôm nay đã là Triệu cửu gia đại danh đỉnh đỉnh.Triệu cửu gia chính là “Ngũ Bá Đao” Triệu Cửu Tôn.Nghe nói “Ngũ Bá Đao” đích thực là năm thanh đao. Một thanh là Đại Hiệu đao, một thanh là Trung Hiệu đao, ba thanh còn lại là Tiểu Hiệu đao.Năm năm trước tại Hoa Sơn luận võ, y đã dùng Đại Hiệu đao chém chết minh chủ chín tỉnh Vương Bất Đương, về sau lại nộ trảm mười ba tên ác tặc của Động Đình, binh khí sử dụng lúc đó là Trung Hiệu đao.Về phần ba thanh Tiểu Hiệu đao, cho đến bây giờ cũng chưa ai từng thấy qua. ...