Phàm Nhân Kiêu Ngạo – Truyện tranh

Phàm Nhân Kiêu Ngạo – Truyện tranh

Phàm Nhân Kiêu Ngạo – Truyện tranh Review Rating: 9.88 out of 10 based on 25603 reviews. 0
Truyện Phàm Nhân Kiêu Ngạo Lạc đồ nhân vốn là thiên tài, vì linh căn bị phế, trải qua 5 lần khải linh không thành công, bất đắc dĩ bị gia tộc bắt tới hạ tầng thế giới rèn luyện, hắn lại một lần nữa từ tầng chót nhất vượt lên, từ tạp học học viện học các kỹ năng sinh tồn, đi tích lũy tiền tiếp tục tham gia khải linh...