Nhân Đạo Hoàng Triều

Nhân Đạo Hoàng Triều

Nhân Đạo Hoàng Triều Review Rating: 9.94 out of 10 based on 5943803 reviews. 0
Tác giả : editor - | 21:56 29/07/2019 | 5,943,803 Lượt xem

Trung cổ thời kì cuối, Tam Hoàng nắm giữ Xã Tắc Thần Khí, thành lập vô thượng hoàng triều thống ngự chúng sinh, vô thượng hoàng triều trải qua năm vị tuyệt thế Đại Đế sau, chư hầu diện tích cắt cứ, không nghe hoàng mệnh, ngàn năm chiến loạn, bảy đại chư hầu kế thừa vô thượng hoàng triều di trạch, chiếm đoạt còn lại chư hầu, thành lập bảy đại vương triều, cắt đất ngừng chiến.

Đại Tần Bát Hoàng tử bị phái đi Yên Kinh vì hạt nhân, nhưng không nghĩ bởi vậy kéo dài đại kiếp nạn mở màn…

PS: Tuy rằng tiền kỳ có địa phương không nghiêm cẩn, nhưng phía sau vip chương tiết tuyệt đối đặc sắc, đáng giá đặt mua, không quán nước, không đổi địa đồ, không có đánh quái thăng cấp. Ván cờ thiên hạ, ai chủ ngang dọc; phong vân Vô Thường, cùng ai vì quân; đây là một bộ biểu lộ ra quyền mưu trí dũng lương tâm tác phẩm. Không nhìn ngươi không có tổn thất gì, nhưng nhìn tuyệt đối sẽ không hối hận.