Ngự Tỷ Lão Sư

Ngự Tỷ Lão Sư

Ngự Tỷ Lão Sư Review Rating: 9.95 out of 10 based on 4662868 reviews. 0
Tác giả : editor - | 14:37 29/04/2019 | 4,662,868 Lượt xem
Một người là lão sư đại học, một người là đệ tử năm 3.Duyên phận cho các nàng gặp nhau trên giảng đường, sẽ gặp nhau như thế nào đây?Ngự tỷ sở dĩ là ngự tỷ vì từ người nàng toát ra một loại trường khí tuyệt đối làm cho người ta thán phục.Câu chuyện này kể lại ngự tỷ như thế nào “câu dẫn” đệ tử, đệ tử như thế nào “thu phục” ngự tỷ.Câu chuyện này nhẹ nhàng, sẽ có chút trắc trở nhưng kết quả sẽ như ý mọi người.Tìm được nhau khó thế nào, gần nhau lại càng không dễ dàng, ai mà không mong muốn có cuộc sống hạnh phúc với người mình yêu.Lần đầu tiên hữu hảo đối thoại: Dương Nhất: Lão sư, ngươi thực sự là là lão sư? Ngươi bộ dáng thật xinh đẹp, làm lão sư thật là đáng tiếc. Mộ Ngôn Tín: Vị bạn học này, lần sau trước giờ lên lớp mời nộp cho ta bản kiểm điểm một vạn chữ rồi vào học.